OM HANNE LADEFOGED LINKS KONTAKT
 

Holdingterapi - uddybende

         
PERSONLIG UDVIKLING
BØRN OG FORÆLDRE
NÆRHED OG LIVSKVALITET
HOLDINGTERAPI
TANKEFELTTERAPI
KURSER OG FOREDRAG
 

Målet med holdingterapi er at hjælpe barnet til at udtrykke tilbageholdte følelser og behov samt at styrke kontakten og tilknytningen mellem barn og forældre.

Ved holdingterapi sidder moren (evt. faren) med barnet i sin favn for at give det nærvær. I skaber øjenkontakt og taler med barnet om dets følelser. Barnet skal opleve, at I som forældre kan rumme dets følelser, også når barnet udtrykker angst og sorg.

For barnet kan det være svært at leve med sine følelser af ensomhed, angst, sorg eller hvad der nu plager. Jeres opgave som forældre er at give barnet en oplevelse af, at følelserne bliver accepteret.

Når I udtrykker kærlighed til barnet i svære situationer, styrkes båndene mellem jer og barnet vil gradvist blive mere trygt og få det bedre med sig selv.

 

Som terapeut er det min opgave at støtte jer (forældrene) i at insistere på kontakten og rumme barnets følelser.

Holdingterapi tages i anvendelse, når barnets tilknytning er forstyrret. Årsagerne kan være mange og børns sårbarhed er forskellig. Fælles er at barnets emotionelle, kognitive og relationelle evner kan støttes og udvikles, så barnet fremover vil opleve mere harmoni i forhold til både sig selv og sine omgivelser.

En professionel holdingterapeut har en solid terapeutisk uddannelse, og vurdere altid på forhånd om familien kan gennemføre et forløb tilfredsstillende. At indlede en holdingterapi i en familie indebære altid en betydelig grad af etiske overvejelser, både for forældre og terapeut.

På dansk er der udkommet en bog om holdingterapi i 2005, den beskriver metoden ganske omfattende og indeholder desuden en række beretninger fra familier, der har benyttet terapiformen. Bogen kan anbefales, hvis du vil vide mere.

Holdingterapi
– en familieterapeutisk metode til styrkelse af tilknytningen mellem
børn og forældre

Redigeret af
Bent H. Claësson & Ulla Idorn
Dansk Psykologisk Forlag, 2005
ISBN 87-7706-361-9

 

    <<Til forsiden>>
    Hanne Ladefoged Hvid • Telefon: 21 42 58 70 • Melbjergvej 11, 8680 Ry